Famiglia Gabriel e Irena Derungs - Capaul
da Danis
Gabriel Derungs-Capaul
7.6.1952
fegl da Brida e Balzer Derungs
Irena Derungs-Capaul
3.3.1962
feglia da Bistgaun Paul e Tresa Capaul-Carigiet da Breil
ils affons da Gabriel ed Irena:
Curdin Derungs
3.3.1985
Simona Derungs
19.8.1986
Gianin Derungs
10.2.1993
Andrina Derungs
15.7.1991